LBM vēstule Ministru Kabinetam, Zemkopības ministrijai un Latvijas Pašvaldību savienībai un Atbildes

Latvijas melioratoru biedrība 2018.gada 23. martā nosūtīja vēstuli Nr. 6 Ministru Kabinetam, Zemkopības ministrijai un Latvijas Pašvaldību savienībai, ar pielikumu:

LMB biedru sapulces 2018.gada 9.marta sapulces Rezolūcuju "Par meliorācijas sistēmu efektīvas darbības nodrošināšanu".

No Ministru Kabineta Valsts kancelejas operatīvi 2018.gada 29.martā tika saņemta atbilde.

Zemkopības ministrija atbildēja 2018.gada 8.maijā. 

 

Dokumenti pielikumā: