Par būvdarbu saskaņošanu meliorācijas būvju aizsargjoslās

Pielikumā Ekonomokas ministrijas 2016.gada 23.septembra vēstule Nr. 611-1-8234 "Par būvdarbu saskaņošanu meliorācijas būvju aizsargjoslās"