LMB mācību seminārs Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles pašvaldības ēkā

 Latvijas melioratoru biedrības mācību semināra programma meliorācijas sistēmu un upju hidrotehnisko būvju būvspeciālistiem profesionālās kompetences paaugstināšanai,

kurš notiks

 25.10.2019. Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles pašvaldības ēkā no plkst. 9 30 – 1700

 

 

 

 

930 -   1000

   

Semināra dalībnieku reģistrācija, kafijas pauze

 

1000

   

Semināra atklāšana

   

 LMB valdes pr-js R.Dovgjallo

               
 

1010

   

Meliorācijas politika, atbalsts nākamajā ES finanšu plānošanas periodā

   

ZM Meža departamenta Zemes pārvaldības un meliorācijas nodaļas vadītāja vietnieks V.Pētersons

               
 

1040

   

Videi draudzīgu meliorācijas sistēmu būvniecības pieredze

   

SIA “CE - BO” valdes loceklis     M.Cēsnieks

               
 

1110

   

Meliorācijas kadastra informācijas sistēmas jaunā digitālā versija

   

ZMNĪ Meliorācijas departamenta vadītāja vietnieks M.Krasovskis

               
 

1140

   

Hidromelioratīvās būvniecības speciālistu Sertifikācijas centra aktualitātes/informācija

   

Hidromelioratīvās būvniecības speciālistu sertifikācijas centra vadītājs J.Kalniņš

         
 

1220 - 1300

   

Pusdienas/kafijas pauze

         
 

1300

   

SIA “EVOPIPES” ražoto produktu izmantošana melioratīvajā būvniecībā 

   

SIA “EVOPIPES” projektu vadītājs M.Preiss

               
 

1400

   

Jaunākās tehnoloģijas uzmērīšanā

   

SIA “GEO STAR” valdes priekšsēdētājs M.Knoks,

A.Krūmiņš tirdzniecības vadītājs

               
 

1500

   

Aktualitātes būvniecības normatīvajā regulējumā

   

EM Būvniecības departamenta direktora vietnieks A.Lazarevs

         
 

1600 - 1700

   

Semināra noslēgums, jautājumi, diskusijas