Latvijas Melioratoru biedrība 2020. gada rudenī rīkos ikgadējo LMB Sertificēto būvspeciālistu mācību semināru

Uzaicinājums
Latvijas Melioratoru biedrības biedriem un nozares speciālistiem


     Latvijas Melioratoru biedrība (turpmāk – LMB) 2020. gada rudenī rīkos ikgadējo LMB Sertificēto būvspeciālistu mācību semināru.

     Seminārā sadarbībā ar Būvniecības valsts kontroles biroju (turpmāk – BVKB) notiks informatīva lekcija par Būvniecības informācijas sistēmu (turpmāk – BIS).

     Publiskai pieejai BVKB interneta vietnē https://bis.gov.lv/ ir publicējuši vairākus mācību video par BIS lietošanas pamatiem, tādēļ vēlamies izmantot iespēju, lai klātienē pārrunātu specifiskus un nestandarta BIS lietošanas gadījumus.


     Aicinām iesaistīties visus interesentus un

iesūtīt jautājumus par BIS lietošanu,

nosūtot tos uz e-pastu  agris.bodnieks@gmail.com

sakarā ar semināra atcelšanu uz nenoteiktu laiku, jautājumus variet turpināt iesūtīt.


Valdes loceklis, Agris Bodnieks
Bodnieks 26559279