Latvijas Melioratoru biedrība 2022. gada 16.septembrī rīko sertificēto būvspeciālistu mācību semināru

 

 

 

 

Semināra programma.

 

9,15-10,00      Dalībnieku ierašanās Ozolnieku Tautas namā un reģistrēšanās.

10,00              Iepazīstināšana ar Ozolnieku pagastu.

10,30       Semināra uzdevumi un prasības hidromelioratīvās būvniecības būvspeciālistiem (R. Dovgjallo).

 

10,45        Informācija par Uzņēmuma tehnisko noteikumu “Meliorācijas sistēmas” grozījumiem sadaļās “Gultņu nostiprinājumi”, “Caurtekas” un “Būvdarbu izpilde un būvju pieņemšana ekspluatācijā” (E. Bogdanovs).

11,30         Aktualitātes darbā ar Būvniecības informācijas sistēmu  (V. Duša).

13,00         Būvmašīnu vadīšanas un kontroles sistēmas  (A. Strazdiņš).

 

13,30              Kafijas pauze

 

14,00-14,15 Izbraukšana uz Jelgavas novada Salgales pagastu – valsts nozīmes ūdensnotekas Iecavas atjaunošanas būvobjektu.

 

14,45      Veiktie projektēšanas un hidrotehniskās modelēšanas darbi  (G. Zaķis).

 

15,15        Informācija par būvdarbiem  (J. Purakalns).

 

15,30     Gultnes rakšana ar hidraulisko ekskavatoru “Komatsu”, lietojot 3D vadīšanas un kontroles sistēmu.

 

16,15         Semināra noslēgums.