Sertifikācijas centra paziņojums - informācija

 

 

 

 

 

 

Sadaļā SERTIFICĒŠANA par Sertifikācijas centru:

1.Vispārīga informācija

2. Sertifikācijas shēma

3. Speciālista ētikas kodekss

4. Profesionālās pilnveides specifikācijas

5. Teorētisko zināšanu eksāmenu programmas un tēmas

6. Serttifikācijas procedūra:

6.1. Sertifikāta saņemšana un darbības sfēras paplašināsana
6.2. Patstāvīgās prakses uzraudzības kārtība
6.3. Sertifikāta darbības apturēšana un atjaunošana
6.4. Sertifikāta anulēšana
6.5. Atkārtota sertifikāta saņemšana

7. Apelācijas par sertifikācijas lēmumiem

8. Sūdzību izskatīšanas kārtība

9. Konfidencialitāte un drošība

10. Sertifikācijas pakalpojumu maksāšanas kārtība

1.pielikums – iesniegums sertifikāta saņemšanai vai sfēras papildināšanai
2.pielikums – pretendenta darbu saraksts
3.pielikums – iesniegums pārreģistrācijai
4.pielikums – speciālista darbu saraksts