LMB MĀCĪBU SEMINĀRS, Talsu novada Pastendē 2018.gada 19.oktobrī

Sākot ar 2019. gadu, kad būvniecības dokumentu aprite notiks tikai elektroniski, caur Būvniecības informācijas sitēmu (BIS).

Šī jaunā situācija rada ne mazums jautājumu, tādēļ semināra tēmas šoreiz bija par BIS un par jaunumiem Būvniecības likumdošanā.

Ekonomikas ministrija Būvniecības politikas departamenta direktores vietnieks Andris Lazarevs par jaunumiems Būvniecības likumdošanā informēja izmantojot tehnoloģijas - caur "Scape".

Par BIS darbību kopumā informēja Būvniecības informācijas sistēmas attīstības nodaļas vadītājs Iļja Zapoļskihs un Pakalpojumu vadītāju Viesturs Zellis.

Par meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecības procesa aktualitātēm pasūtītāja skatījumā, informēja VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” pārstāvis Aldis Zīriņš,  un AS “Latvijas Valsts meži” pārstāvis Arvīds Spriņģis.

Par jaunumiem Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvspeciālistu novērtējuma un patstāvīgās prakses uzraudzībā informēja sertifikācijas centra vadītājs Juris Kalniņš–  VSIA “Meliorprojekts” valdes priekšsēdētājs.

Par Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvniecības attīstību Latvijā 100 gadu laikā informēja inženieris hidrotehniķis Jānis Poprockis.

Semināra otrajā daļā dalībnieki iepazinās ar Latvijas lauksaimniecības muzeja ekspozīciju, par hidrotehnisko un meliorācijas būvju vēsturisko attīstību Latvijā.