31.07.2019. LMB nosūtīja vēstuli Zemkpības ministrijai

31.07.2019. LMB nosūtīja vēstuli Zemkpības ministrijai, par prioritāriem rīcības virzieniem meliorācijas politikā.

Vēstules teksts sadaļā LMB sarakste