2018.gada 20.marta MK noteikumi Nr. 169 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi"

 

Noteikumu teksts pielikumā.

 

Pielikumā esošajā dokumentā: 2018.gada 20.marta Ministru kabineta noteikumi Nr. 169

"Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi"

 izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma 5.panta pirmās daļas 4.punktu