2014.gada 7. oktobra MK noteikumi Nr. 610 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi"

 

Noteikumu teksts pielikumā.

 

Pielikumā esošajā dokumentā: 2014.gada 7.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr. 610

"Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi"