2017.gada 13.oktobrī Latvijas melioratoru biedrība organizēja mācību semināru hidromelioratīvās būvniecības speciālistu kvalifikācijas paaugstināšanai, Saldus tehnikuma telpās: Kalnsētas 24, Saldus, Saldus nov.

Seminārs

Par aktualitātēm hidromelioratīvajā būvniecībā un videi draudzīgām meliorācijas pamatnostādnēm

2017. gada 13. oktobrī

Saldus tehnikuma telpās

 

Seminārā referēja un informēja:

- Lietavu radītie plūdi š. g. augusta mēnesī Latgales reģionā - VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (ZMNĪ) Meliorācijas departamenta vadītājs - Aldis Zīriņš.

- Aktualitātes meliorācijas jomā - Zemkopības ministrijas Meža departamenta Zemes pārvaldības un meliorācijas nodaļas vadītāja vietnieks - Valdis Pētersons.

- Videi draudzīgas meliorācijas pamatnostādnes - Biedrība “Ūdensaina” - Loreta Urtāne.

- Sertifikācijas centra aktualitātes - Sertifikācijas centra vadītājs - Juris Kalniņš, VSIA “Meliorprojekts” valdes priekšsēdētājs.

- VSIA “ZMNĪ” būvniecībā esošo un citu meliorācijas projektu analīze - VSIA “ZMNĪ” Zemgales reģiona meliorācijas nodaļas vadītāja vietnieks - Uldis Bruģis.

- Nogāžu stiprinājumos pielietojamie materiāli - ģeosintētika un citi - "ViaCon Latvija" SIA projekta vadītājs Einārs Pundurs.

- Galvenie nosacījumi un praktiskā pieredze inženierizpētes veikšanai meliorācijas sistēmu būvprojektēšanas vajadzībām - SIA Nāra valdes priekšsēdētājs hidrotehnikas inženieris Guntis Zaķis.