Ministru kabinets izdevis noteikumus Nr. 439 "Latvijas Melioratoru biedrības valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādis"

2015.gada 28.jūlijā Ministru kabinets ir izdevis noteikumus Nr. 439 "Latvijas Melioratoru biedrības valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādis".

Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma 5.panta pirmās daļas 4. punkta "e" apakšpunktu.

 

Noteikumu teksts pielikumā.