Ministru kabinets izdevis noteikumus Nr. 100 "Būvspeciālistu uzraudzības un kompetences novērtēšanas cenrādis"

2019.gada 5.martā Ministru kabinets ir izdevis noteikumus Nr. 100 "Būvspeciālistu uzraudzības un kompetences novērtēšanas cenrādis".

Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma 5.panta pirmās daļas 4. punkta "e" apakšpunktu.

 

Noteikumu teksts pielikumā.