LMB atsauksme Lauku Avīzes redakcijai par Zigfrīda Dzeduļa rakstiem par LIZ aizaugšanu

Latvijas Melioratoru biedrības valde ir iepazinusies ar Zigfrīda Dzeduļa 6. un 9. augustā Lauku Avīzē publicētajiem rakstiem, par lauksaimniecībā izmantojamās zemes aizaugšanu, un atzīmē, ka šajos rakstos skartās problēmas ir ļoti nozīmīgas Latvijas lauku ražotspējas nodrošināsanai.

 

Vēstules - Atsauksmes teksts pielikumā.