LMB VALDE

 

 

Ievēlēta 2018.gada 9.martā

Nr. p.k.

Vārds, Uzvārds

Kontakt

telefons

 

Darba vieta

Atbildība par valdes darba tēmām

nosaukums

 

amats

1

Romualds Dovgjallo

29264678

SIA

"MeliorācijaAG"

 

Valdes priekšsēdētājs

Valdes priekšsēdētājs, sadarbība ar LMB kolektīviem biedriem

2

Edgars Griķītis

26656499

VSIA "ZMNĪ"

 

Meliorācijas departamenta vadītāja vietnieks

Valdes priekšsēdētāja vietnieks, sadarbība ar Zemkopības ministriju un citām valsts un ārzemju organizācijām

3

Jānis Poprockis

26128626

 

 

Pensionārs

Valdes sekretārs, sadarbība ar meliorācijas veterāniem un Lauksaimniecības muzeju

4

Juris Kalniņš

29134805

 

 

Pensionārs

Sertifikācijas centra vadītājs, sadarbība ar LLU

5

Mārtiņš Krasovskis

26596584

VSIA "ZMNĪ"

 

Meliorācijas departamenta vadītāja vietnieks

Sertifikācijas centra kvalitātes vadītājs, LMB interneta mājaslapas uzturēšana, sadarbība ar LOSP

6

Jānis Biezais  

26556346

SIA

"Valkas meliorācija"

 

Valdes priekšsēdētājs

Sadarbība ar hidromeliorācijas būvuzņēmējiem, Smiltenes un Saldus tehnikumiem par meliorācijas speciālistu sagatavošanu

7

Jānis Purakalns

27575097

SIA "Vidzemes būvnieks"

 

 Projektu vadītājs

Līdzdalība nozares standartu un būvdarbu tehnoloģiju izstrādē un pielietošanas veicināšana

8

Arvīds Spriņģis

29171073

AS

"Latvijas Valsts meži"

 

Meža meliorācijas sistēmu kontroles speciālists

Mežu meliorācija un sadarbība ar VMD, LVM un lauksaimniecības muzeju mežu meliorācijas jautājumos

9

Staņislavs Šķesters

26155310

VSIA "ZMNĪ"

 

Meliorācijas departamenta Latgales reģionālās nodaļas vadītājs

Sadarbība ar valsts un pašvaldību organizācijām