LMB VALDE (ievēlēta 2020. gada 28.februārī)

 

N.p.k. Vārds, uzvārds         Tālrunis    Darba vieta                    e-pasts                                 

1       Romualds Dovgjallo 29264678  SIA "Sanat"                   romualds24@inbox.lv             

Valdes priekšsēdētājs, sadarbība ar LMB kolektīviem un citām organizācijām

2       Edgars Griķītis         67027631 VSIA "ZMNĪ"                  edgars.grikitis@zmni.lv           

Valdes priekšsēdētāja vietnieks, sadarbība ar Zemkopības ministriju un citām valsts un ārzemju organizācijām

3       Andrejs Laškovs      27723333  SIA "Riga rent"               andrejs@riga-rent.lv             

Valdes loceklis, valdes sekretārs, sadarbība ar organizācijām un biedrībām, t.sk. NVO sektoru

4       Juris Kalniņš            29134805  LMB                              39.juris.kalnins@gmail.com   

Valdes loceklis, Sertifikācijas centra vadītājs

5       Mārtiņš Krasovskis   67027190  VSIA "ZMNĪ"                  martins.krasovskis@zmni.lv   

Valdes loceklis, Sertifikācijas centra kvalitātes vadītājs, LMB interneta mājas lapas uzturēšana, sadarbība ar LOSP

6       Agris Bodnieks        26559279 SIA "BO3"                       agris.bodnieks@gmail.com     

Valdes loceklis, sadarbība ar pilsētu meliorācijas speciālistiem, sadarbība ar izglītības iestādēm

7       Staņislavs Šķesters 26155310 VSIA "ZMNĪ"                  stanislavs.skesters@gmail.com

Valdes loceklis, sadarbība ar valsts un pašvaldību organizācijām

8       Jānis Purakalns       27575097 SIA "Vidzemes Būvnieks" janis.purakalns@inbox.lv         

Valdes loceklis, sadarbība ar hidromeliorācijas būvuzņēmējiem līdzdalība nozares standartu un būvdarbu tehnoloģiju izstrādē un pielietošanas veicināšanā

9       Arvīds Spriņģis        29171073 AS "Latvijas valsts meži" a.springis@lvm.lv                    

Valdes loceklis, sadarbība ar VMD, LVM un Lauksaimniecības muzeju