LMB VALDE (ievēlēta 2022. gada 26.februārī)

 

N.p.k. Vārds, uzvārds        Darbība LMB valdē                     e-pasts                                 

1       Romualds Dovgjallo                                                    romualds24@inbox.lv             

Valdes priekšsēdētājs, biedrības vadība, stratēģijas jautājumi. Sadarbība un komunikācija ar LMB kolektīvajiem biedriem un citām organizācijām.

2       Edgars Griķītis                                                           edgars.grikitis@zmni.lv           

Valdes loceklis, valdes priekšsēdētāja vietnieks, sadarbība ar Zemkopības ministriju un citām valsts un ārvalstu organizācijām, valdes sēžu protokoli.

3       Juris Kalniņš                                                             39.juris.kalnins@gmail.com   

Valdes loceklis, Sertifikācijas centra vadītājs

4       Mārtiņš Krasovskis                                                    martins.krasovskis@zmni.lv   

Valdes loceklis, Sertifikācijas centra kvalitātes vadītājs, LMB interneta mājas lapas uzturēšana, sadarbība ar LOSP.

5       Agris Bodnieks                                                          agris.bodnieks@gmail.com     

Valdes loceklis, sadarbība ar pilsētu meliorācijas speciālistiem Latvijā, biedrības pasākumu organizēšana un vadīšana izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.

6       Staņislavs Šķesters                                                   stanislavs.skesters@gmail.com

Valdes loceklis, sadarbība ar valsts un pašvaldību organizācijām.

7       Jānis Purakalns                                                         janis.purakalns@inbox.lv         

Valdes loceklis, sadarbība ar hidromeliorācijas nozares būvuzņēmējiem, līdzdalība nozares standartu un būvdarbu tehnoloģiju izstrādē un pielietošanas veicināšanā.

8       Arvīds Spriņģis                                                         arvids.springis@zmni.lv                    

Valdes loceklis, mežu meliorācija, sadarbība ar VMD, LVM un Lauksaimniecības muzeju.

9       Zigurds Zēns                                                           zigurds.zens@meliorprojekts.lv             

Valdes loceklis, sadarbība ar izglītības iestādēm, pašvaldībām.