LMB sarakste ar Zemkopības ministriju par nozares perspektīvu

2020. 24.jūlijā LMB nosūtīja vēstuli Zemkopības ministram Gerharda kungam ar ierosinājumiem ministrijas darbu plānam “Prioritārie rīcības virzieni meliorācijas politikā”, par turpmāko finansējumu meliorācijas pasākumu izpildei, par meliorācijas sistēmu inventarizāciju, par nozares standarta aktualizāciju un par meliorācijas speciālistu nepieciešamību novadu būvvaldēs.

Vēstulē LMB valde rosināja organizēt LMB valdes un Zemkopības ministra tikšanos.

LMB valdes tikšanās ar Zemkopības ministru Gerharda kungu notika 2020.gada 1. oktobrī.

Tikšanās laikā tika izskatīti vēstulēs minētie jautājumi. Savstarpēji saprotošā gaisotnē tika izrunāti LMB rosinātie jautājumi par meliorācijas nozares turpmāko attīstību.

Vēstule un Atbilde pielikumā.