Jaunumi un aktualitātes
01.06.2021LMB ierosina 16.09.2014. Ministru kabineta noteikumos Nr.550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” precizējumus.

Lai nepieļautu meliorācijas sistēmas bojāšanu, iznīcināšanu vai izmantošanas tiesību ierobežošanu, saskaņā ar Meliorācijas likuma 4. pantu, darbībām meliorētā zemē nekustamā īpašuma īpašniekam vai tiesiskam valdītājam, vai tā pilnvarotai personai VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” ir jāiesniedz iesniegums, kurā pamatota iecere un jāsaņem tehniskie noteikumi būvprojekta izgatavošanai. LMB uzskata, ka hidrotehnisko un meliorācijas būvju pārbūves un jaunas būvniecības projektus var izstrādāt tikai sertificēti būvspeciālisti.

LMB ir nosūtījusi vēstuli Zemkopības ministrijas Meža departamenta Zemes pārvaldības un meliorācijas nodaļas vadītāja vietniekam Valdim Pētersonam, atbildē uz V. Pētersona pārsūtīto Ekonomikas ministrijas Būvniecības politikas departamenta direktores vietnieka A. Lazareva e-pastu, kurā Zemkopības ministrija tiek informēta, ka šogad plānots uzsākt darbu pie MK 550/2014 (Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi) revīzijas, ar mērķi, paredzēt gadījumus, kuros būvniecības ierosinātajam ir tiesības pašam projektēt un atvieglot procesu kopumā, un līdz 31.05.2021. nosūtīt konkrētus priekšlikumus.

 

LMB vēstules teksts sadaļā: LMB Sarakste.

 

22.02.2021Sertifikācijas centra informācija par pārbaudēm 2020. gadā

Informācija par Sertifikācijas centra (SC) ekspertu veiktajām hidromelioratīvās būvniecības speciālistu patstāvīgās prakses pārbaudēm 2020. gadā.

10.08.2020LOSP vēstule Tieslietu ministrijai par likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"".

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) 03.08.2020. nosūtīja Tieslietu ministrijai vēstuli Nr. 69 "Par likumprojekta "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"" (VSS-201) iebildumiem".

Vēstulē ir ietverts arī Latvijas Melioratoru biedrības izteiktais viedoklis par likumprojekta tālāku virzību.

Vēstules kopija sadaļā [LMB Sarakste].

01.07.2020Nepienācīgi kopta meliorācijas sistēma draud ar plūdiem un postījumiem nākotnē

Nepienācīgi kopta meliorācijas sistēma draud ar plūdiem un postījumiem nākotnē

Meliorācija – ļoti nozīmīga, bet šķietami neredzama pazemes asinsrite, kuras pirmsākumi Latvijā meklējami vēl 19.gadsimtā.

Valsts kontroles pārstāvji tikās ar Latvijas Lauksaimniecības muzeja krājumu glabātāju Aivaru Cimermani.

05.03.2020Meliorācijas sistēmu īpašniekiem jāapseko meliorācijas sistēmas un jāveic tām nepieciešamie kopšanas darbi

Zemkopības ministrija 05.03.2020. ir izplatījusi informāciju meliorācijas sitēmu īpašniekiem, atgādinājumu apsekot savā īpašumā vai valdījumā esošās meliorētās zemes, izvērtēt meliorācijas sistēmu darbību un veikt nepieciešamos meliorācijas sistēmu kopšanas darbus

 

25.03.2019Sertifikācijas centra paziņojums būvspeciālistiem un pretendentiem

 

Latvijas melioratoru biedrība 2019.g.19.martā ar Ekonomikas ministriju ir noslēgusi jaunu vienošanās līgumu par būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību un Sertifikācijas centrs var uzsākt būvspeciālista pretendentu kompetences novērtēšanu – eksamināciju un būvspeciālistu prakses uzraudzību atbilstoši jaunajai kārtībai un noteikumiem, kas publicēta sadaļā “Sertifikācija”.

Ar Ministru kabineta 2019.gada 5.marta noteikumiem ir apstiprināts būvspeciālistu uzraudzības un kompetences novērtēšanas cenrādis, kas nosaka, ka sertifikāta pretendentam pirms eksaminācijas jāmaksā 240, bet būvspeciālistam sākot ar šī gada uzraudzības maksājumu jāmaksā 180 euro par katru sertifikāta darbības sfēru. Papildu tam katram būvspeciālistam ik gadu jāmaksā 30 euro par piekļuvi elektroniskā formāta Latvijas standartu autorizētai tiešsaistes lasīšanai. Rēķinus par prakses uzraudzību un piekļuvi standartiem ģenerē un izsūta būvspeciālistiem uz Būvniecības informācijas sistēmā (bis) norādīto adresi.

Ja būvspeciālists vēlas iegūt rēķinu ar cita maksātāja rekvizītiem, tad būvspeciālistam jāautorizējas BIS-ā un jāizvēlas sadaļa “profils”, sadaļā Dati jāizvēlas ‘maksātāja rekvizīti’, sadaļā ‘rēķini’ jāieraksta maksātāja rekvizītus un pēc maksātāja datu atjaunošanas rēķinu var lejupielādēt PDF formātā.

12.03.2019Būvspeciālsitu uzraudzības un kompetences novērtēšanas cenrādis

Ministru kabineta noteikumi Nr. 100

Rīgā 2019. gada 5. martā (prot. Nr. 11 1. §)

Būvspeciālistu uzraudzības un kompetences novērtēšanas cenrādis

Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma
5. panta pirmās daļas 4. punkta "e" apakšpunktu

Publicēts:
Latvijas Vēstnesis, 48 (6387), 08.03.2019.OP numurs: 2019/48.3

Izdevējs: Ministru kabinetsVeids: noteikumi

Numurs: 100

Pieņemts: 05.03.2019.

Stājas spēkā: 09.03.2019.

 

25.03.2019Sertifikācijas centra paziņojums būvspeciālistiem un pretendentiem.

Latvijas melioratoru biedrība 2019.g.19.martā ar Ekonomikas ministriju ir noslēgusi jaunu vienošanās līgumu par būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību un Sertifikācijas centrs var uzsākt būvspeciālista pretendentu kompetences novērtēšanu – eksamināciju un būvspeciālistu prakses uzraudzību atbilstoši jaunajai kārtībai un noteikumiem, kas publicēta sadaļā “Sertifikācija”.

 

 

 

21.08.2017Smiltenes tehnikums aicina macīties par Hidrobūvju būvtehniķi (meliorators)

SMILTENES TEHNIKUMS AICINA!!!!

Iespēja uzņēmējiem izglītot jaunos darbiniekus.

Iespēja jauniešiem apgūt profesiju, kas vairāk nekā 25 gadus nekur nav mācīta.

 

Hidrobūvju būvtehniķis (meliorators) ir Smiltenes tehnikuma jaunākā programma.

Tā ir profesija, pēc kurā izglītotiem darbiniekiem Latvijas darba tirgus ilgojas jau sen. 

Šo programmu iespējams apgūt Jauniešu garantijas (JG) projekta ietvaros

(Eiropas Savienības Sociālā fonda atbalsts).

 

Mācību ilgums 1,5 gadi.

Stipendija - līdz 115 eiro mēnesī.

Šīs programmas audzēkņiem dzīve dienesta viesnīcā bez maksas.

25.09.2017Saldus tehnikums aicina mācīties par Hidrobūvju būvtehniķi

Latvijā tiek atjaunota mūsdienu vides prasībām atbilstoša specialitāte – hidrobūvju būvtehniķis

 

2016./2017. mācību gada laikā Saldus tehnikums, sadarbībā ar Latvijas Hidromelioratīvo būvnieku asociāciju, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauksaimniecības  fakultāti, piesaistot speciālistus no Latvijas Dabas fonda, strādāja pie jauna profesijas standarta un 3.līmeņa izglītības programmas HIDROBŪVJU BŪVTEHNIĶIS izstrādes.