Jaunumi un aktualitātes
08.09.2016LMB MĀCĪBU SEMINĀRA PROGRAMMA, Smiltenē 2016.gada 6.oktobrī

2016.gada 6.oktobrī

Latvijas melioratoru biedrība organizē mācību semināru

hidromelioratīvās būvniecības speciālistu kvalifikācijas paaugstināšanai,

Smiltenes tehnikuma telpās

Kalnamuiža 10, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads no plkst. 9:30 līdz 16:30

Dalības maksa 50€ (piecdesmit EUR)

Dalības maksu iespējams, un ieteicams, nomaksāt līdz 2016. gada 4. oktobrim LMB norēķinu kontā

  

 

LMB norēķinu konts

Nor. konts: LV32 UNLA 0001 0017 0079 9

AS “SEB banka”, Swift (BIC) kods: UNLALV2X

LMB reģ. Nr. 40008006571

Semināra programma turpinājumā

 

08.09.2016LMB sertificēto speciālistu kvalifikācijas celšanas Seminārs, Smiltenē 2016.gada 6.oktobrī

2016.gada 6.oktobrī Smiltenes tehnikuma telpās notiks Seminārs LMB sertificēto hidromelioratīvās būvniecības speciālistu kvalifikācijas celšanai.

Nogriešanās no Smiltenes puses, no Smiltenes - Valkas ceļa, pēc [Smiltenes] izbraukšanas zīme, aiz līkuma pa labi uz Kalnamuižu (mašīnas ērtāk izvietot pie sporta zāles). Karti, braucot caur Smilteni, skatīt [Galerijā]

Seminārs notiks tehnikuma zālē: Kalnamuiža 10.

Reģistrācija no pulksten 9:30.

Pusdienošana paredzēta tehnikuma ēdnīcā: Kalnamuiža 5.

Pēcpusdienā paredzētas praktiskās nodarbības (jāpaņem līdzi attiecīgi apavi).

Lai lieki nekavētu semināra sākumu, lūgums samaksu par Semināru veikt ieprieš līdz 2016.gada 4.oktobrim uz LMB kontu.

(Organizācijām, apmaksājot par saviem darbiniekiem, lūgums norādīt personu vārdus un uzvārdus, lai laicīgi varētu sagatavot Semināra dalībnieku reģistru.)

Ja nepieciešams rēķins, sūtiet pieprasījumu uz e-pastu: melioracijaag@gmail.com . Tāpat rēķina pieprasījumā jānorāda, par kurām personām (vārds, uzvārds) tiks maksāts. Rēķins tiks iepriekš sagatavots, un izsniegts semināra norises vietā.

LMB norēķinu konts

Nor. konts: LV32 UNLA 0001 0017 0079 9

AS “SEB banka”, Swift (BIC) kods: UNLALV2X

LMB reģ. Nr. 40008006571

31.05.2016Starptautiskā konference Lietuvā 2016. gada 25.-27. maijā

2016.gadā no 25. līdz 27. maijam Lietuvā Paņevežos un tā apkārtnē notika Lietuvas lauksaimniecības ministrijas rīkota starptautiska konference par meliorācijas un vides aizsardzības jautājumiem.

Uz starptautisko konferenci - 

“Lauksaimniecības meliorācijas un dabas aizsardzības prasību piemērošana, lauksaimniecības meliorācijas sistēmu rekonstrukcijas projektos, īstenojot Lietuvas Lauku attīstības programmu 2014-2020”

bija uzaicināti pārstāvji no Latvijas, Igaunijas, Somijas, Baltkrievijas, Gruzijas un Krievijas.

Latvijas delegācijas satāvā bija arī Latvijas Melioratoru biedrības pārstāvji.

13.06.2016LMB Hidromelioratīvās būvniecības speciālistu sertifikācijas centra lēmums Nr. 136 par būvprakses sertifikāta anulēšanu

Latvijas melioratoru biedrības (LMB)
Hidromelioratīvās būvniecības speciālistu sertifikācijas centra (SC)
lēmums Nr.136.


Rīgā, 2016.gada 13.jūnijā.


Par būvprakses sertifikāta pielietošanas pārkāpumu

 

Sertifikācijas centra rīcībā nonākusi būvspeciālista Eināra Pundura būvprakses sertifikāta 45-162 kopija ar patvaļīgiem papildinājumiem.

SC Ekspertīzes komisija 08.06.2016.sēdē ar E.Pundura piedalīšanos izskatīja šo būvspeciālista pārkāpumu

24.05.2016LMB Hidromelioratīvās būvniecības speciālistu sertifikācijas centra BRĪDINĀJUMS par sertificētā speciālista patstāvīgās prakses pārkāpumiem

Latvijas melioratoru biedrības (LMB)
hidromelioratīvās būvniecības speciālistu sertifikācijas centra (SC)
vadītāja lēmums Nr.134.

Rīgā, 2016.gada 18.maijā


Par būvspeciālista A.Korotkova pārkāpumu patstāvīgajā praksē.

08.08.2016Sertifikācijas centra paziņojums - informācija

Sertifikācijas centrs (SC) informē par jauno sertificēšanās kārtību.

 

 

 

04.03.2015 Gadskārtējo biedru naudu un citus maksājumus LMB kontā tagad iespējams veikt arī internetā!

Internetā, uz Latvijas Melioratoru biedrība kontu, iespējams nomaksāt biedru naudas par šo un iepriekšējiem gadiem.

Biedru nauda:

  • individuāliem dalībniekiem (strādājošiem) ir 10 EUR gadā,
  • nestrādājošiem pensionāriem 3 EUR gadā,
  • kolektīviem biedriem150 EUR gadā.

(pēc 2014. gada 14. marta LMB biedru kopsapulces lēmuma).