Jaunumi un aktualitātes
31.05.2016Starptautiskā konference Lietuvā 2016. gada 25.-27. maijā

2016.gadā no 25. līdz 27. maijam Lietuvā Paņevežos un tā apkārtnē notika Lietuvas lauksaimniecības ministrijas rīkota starptautiska konference par meliorācijas un vides aizsardzības jautājumiem.

Uz starptautisko konferenci - 

“Lauksaimniecības meliorācijas un dabas aizsardzības prasību piemērošana, lauksaimniecības meliorācijas sistēmu rekonstrukcijas projektos, īstenojot Lietuvas Lauku attīstības programmu 2014-2020”

bija uzaicināti pārstāvji no Latvijas, Igaunijas, Somijas, Baltkrievijas, Gruzijas un Krievijas.

Latvijas delegācijas satāvā bija arī Latvijas Melioratoru biedrības pārstāvji.

13.06.2016LMB Hidromelioratīvās būvniecības speciālistu sertifikācijas centra lēmums Nr. 136 par būvprakses sertifikāta anulēšanu

Latvijas melioratoru biedrības (LMB)
Hidromelioratīvās būvniecības speciālistu sertifikācijas centra (SC)
lēmums Nr.136.


Rīgā, 2016.gada 13.jūnijā.


Par būvprakses sertifikāta pielietošanas pārkāpumu

 

Sertifikācijas centra rīcībā nonākusi būvspeciālista Eināra Pundura būvprakses sertifikāta 45-162 kopija ar patvaļīgiem papildinājumiem.

SC Ekspertīzes komisija 08.06.2016.sēdē ar E.Pundura piedalīšanos izskatīja šo būvspeciālista pārkāpumu

24.05.2016LMB Hidromelioratīvās būvniecības speciālistu sertifikācijas centra BRĪDINĀJUMS par sertificētā speciālista patstāvīgās prakses pārkāpumiem

Latvijas melioratoru biedrības (LMB)
hidromelioratīvās būvniecības speciālistu sertifikācijas centra (SC)
vadītāja lēmums Nr.134.

Rīgā, 2016.gada 18.maijā


Par būvspeciālista A.Korotkova pārkāpumu patstāvīgajā praksē.

08.08.2016Sertifikācijas centra paziņojums - informācija

Sertifikācijas centrs (SC) informē par jauno sertificēšanās kārtību.

 

 

 

05.08.2015Sertifikācijas centrs atsāk pretendentu iesniegumu pieņemšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību

Sertifikācijas centrs (SC) 2015.gada 30.jūnijā ir saņēmis Latvijas nacionālā akreditācijas biroja LATAK akreditācijas apliecību, kas apliecina, ka SC ir kompetents veit personu sertificēšanu atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17024:2012 standarta prasībām un Ministru kabineta noteikumiem reglamentētajā sfērā – meliorācijas sistēmu, jūras un upju hidrotehnisko būvju projektēšanas, būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību.

 

Pilns sertifikācijas centra paziņojuma teksts, un un informācija par turpmāko sertificēšanās un pastāvīgās preakses uzraudzību sadaļā SERTIFICĒŠANA.

04.03.2015 Gadskārtējo biedru naudu un citus maksājumus LMB kontā tagad iespējams veikt arī internetā!

Internetā, uz Latvijas Melioratoru biedrība kontu, iespējams nomaksāt biedru naudas par šo un iepriekšējiem gadiem.

Biedru nauda:

  • individuāliem dalībniekiem (strādājošiem) ir 10 EUR gadā,
  • nestrādājošiem pensionāriem 3 EUR gadā,
  • kolektīviem biedriem150 EUR gadā.

(pēc 2014. gada 14. marta LMB biedru kopsapulces lēmuma).