Jaunumi un aktualitātes
30.10.2018Šī gada 8. un 9. novembrī LLKC organizē mācības meliorācijas darbu organizēšanā

Kursi meliorācijas sistēmu darbības nodrošināšana platību pārmitrinājuma un sausuma periodu ietekmes mazināšanai

 

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” komplektē 2 dienu mācību grupu visiem interesentiem, kuri vēlas papildināt zināšanas meliorācijas darbu organizēšanā un kuriem paredzēts darbs meliorācijas projektu īstenošanā zemnieku saimniecībās vai pagastu teritorijās.  Mācības plānotas š.g. 8. un 9. novembrī.

 Mācības notiek LAP 2014.-2020. apakšpasākuma “Saimniecību un mežu apmeklējumu nodrošināšana” ietvaros ar klausītāju līdzfinansējumu. Līdzfinansējums atkarīgs no klausītāju skaita grupā, un ir 40-45 EUR (t.sk. PVN) robežās.

Projekta ietvaros tiek piedāvāta bezmaksas viesnīca (iepriekš rezervējot).

 

 Plašāka informācija un pieteikšanās: Ivars Kalnītis, tālr. 29175921, 63050235; ivars.kalnitis@llkc.lv; Rudīte Sanžarevska, tālr. 26148820; 63050235 rudite.sanzarevska@llkc.lv

Piesakoties jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, tālrunis un e-pasts, uz kuru tiks nosūtīta reģistrācijas veidlapa.

 

Mācību programma sadaļā Notikumi

24.10.2018LMB MĀCĪBU SEMINĀRS, Talsu novada Pastendē 2018.gada 19.oktobrī

Talsu novada Ģibuļu pagasta Pastendē Skolas ielā 2

2018.gada 19.oktobrī notika Latvijas Melioratoru biedrības organizētais seminārs

Par aktualitātēm hidromelioatīvajā būvniecībā

 

Attēli no semināra sadaļā Galerija.

01.10.2018ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA izsludina atklātu konkursu uz Valsts SIA “Meliorprojekts” valdes locekļa amatu

ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA

izsludina atklātu konkursu uz Valsts SIA “Meliorprojekts” valdes locekļa amatu.

 

Pieteikuma dokumenti jāiesniedz personiski Zemkopības ministrijas Personāla nodaļā (408. kabinetā) vai jānosūta elektroniski uz e-pastu personals@zm.gov.lv ar norādi “konkursam uz Valsts SIA “Meliorprojekts” valdes locekļa amatu”. Tālrunis uzziņām + 371 67027545.

Konkursa termiņš – 2018. gada 10.oktobris.

14.06.2018Starptautiskā konference Igaunijā 2018. gada 23.-25. maijā

No 23. maija līdz 25. maijam Igaunijā “Laulasmaa” konferenču centrā notika kārtējā Baltijas valstu reģionālā konference „Meliorācijas pasākumu digitalizācija un nākotnes attīstības iespējas”.

Konferencē piedalījās speciālisti no trim Baltijas valstīm, Somijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Krievijas un Starptautiskās apūdeņošana un nosusināšanas komisijas (ICID) prezidents Feliks Britcs Reinders no Dienvidāfrikas. Latviju pārstāvēja Latvijas Melioratoru biedrības, VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, AS “Latvijas valsts meži”, melioratīvās projektēšanas un būvorganizāciju pārstāvji.

14.05.2018Sertificētajiem speciālistiem, kuriem ir terminētie sertifikāti, tie būs jāaktualizē līdz 2018. gada 31. decembrim

2018.gada 20.martā izdoti jauni MK noteikumi Nr.169 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi", kas aizstāj noteikumus Nr.610.

Šo noteikumu 76.punkts nosaka, ka visiem speciālistiem, kuriem ir terminētie sertifikāti, tie būs jāaktualizē līdz 2018.g.31.decembrim.

Lai sertifikātus Sertifikācijas centrs (SC) aktualizētu, speciālistiem SC jāiesniedz pieteikums (pēc formas, kas dota mājas lapas sadaļā par sertifikāciju – 3.pielikums, sertifikāta pārreģistrēšanai).

21.08.2017Smiltenes tehnikums aicina macīties par Hidrobūvju būvtehniķi (meliorators)

SMILTENES TEHNIKUMS AICINA!!!!

Iespēja uzņēmējiem izglītot jaunos darbiniekus.

Iespēja jauniešiem apgūt profesiju, kas vairāk nekā 25 gadus nekur nav mācīta.

 

Hidrobūvju būvtehniķis (meliorators) ir Smiltenes tehnikuma jaunākā programma.

Tā ir profesija, pēc kurā izglītotiem darbiniekiem Latvijas darba tirgus ilgojas jau sen. 

Šo programmu iespējams apgūt Jauniešu garantijas (JG) projekta ietvaros

(Eiropas Savienības Sociālā fonda atbalsts).

 

Mācību ilgums 1,5 gadi.

Stipendija - līdz 115 eiro mēnesī.

Šīs programmas audzēkņiem dzīve dienesta viesnīcā bez maksas.

25.09.2017Saldus tehnikums aicina mācīties par Hidrobūvju būvtehniķi

Latvijā tiek atjaunota mūsdienu vides prasībām atbilstoša specialitāte – hidrobūvju būvtehniķis

 

2016./2017. mācību gada laikā Saldus tehnikums, sadarbībā ar Latvijas Hidromelioratīvo būvnieku asociāciju, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauksaimniecības  fakultāti, piesaistot speciālistus no Latvijas Dabas fonda, strādāja pie jauna profesijas standarta un 3.līmeņa izglītības programmas HIDROBŪVJU BŪVTEHNIĶIS izstrādes.

08.08.2016Sertifikācijas centra paziņojums - informācija

Sertifikācijas centrs (SC) informē par jauno sertificēšanās kārtību.

 

 

 

13.10.2016Par būvdarbu saskaņošanu meliorācijas būvju aizsargjoslās

Ekonomikas ministrija ir sniegusi skaidrojumu par būvdarbu saskaņošanu meliorācijas būvju aizsargjoslās.

 

2016.gada 23.septembra Ekonomikas ministrijas vēstulē Nr. 611-1-8234 "Par būvdarbu saskaņošanu meliorācijas būvju aizsrgjoslās" norādīts,

-  "ka saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 18. pantu ap meliorācijas būvēm ir noteikats ekpluatācijas aizsargjoslas kā īpašuma tiesību aprobežojums. saskaņā r Aizsargjoslu likuma 33. panta otro daļu, ierosinot meliorācijas būves būvniecību, kā arī paplašināšanu, ja paredzēts, ka pēc tās meliorācijas būves aizsargjoslas aizņems jaunas zemes platības, būves īpašnieks vai valdītājs attiecīgā okbjekta būvniecību saskaņo ar zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju.

-  Savukārt Aizsargjoslu likuma 35.panta otrajā daļā ir noteikts, ka gadījumā, "ja objektam ir noteikta aizsargjosla, tā īpašniekam vai valdītājam ir atļauts aizsargjoslā veikt attiecīgā objekta ekspluatācijai, remontam, renovācijai, rekonstrukvcijai nepiecirešamos darbus [..]".

-  Par šiem darbiem, tai skaitā būvdarbiem, zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir rakstveidā brīdināms vismaz divas nedēļas iepriekš, bez nepieciešamības saņemt no tā piekrišanu."

Pilns vēstules teksts sadaļā [LMB Sarakste].