Jaunumi un aktualitātes
14.05.2018Sertificētajiem speciālistiem, kuriem ir terminētie sertifikāti, tie būs jāaktualizē līdz 2018. gada 31. decembrim

2018.gada 20.martā izdoti jauni MK noteikumi Nr.169 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi", kas aizstāj noteikumus Nr.610.

Šo noteikumu 76.punkts nosaka, ka visiem speciālistiem, kuriem ir terminētie sertifikāti, tie būs jāaktualizē līdz 2018.g.31.decembrim.

Lai sertifikātus Sertifikācijas centrs (SC) aktualizētu, speciālistiem SC jāiesniedz pieteikums (pēc formas, kas dota mājas lapas sadaļā par sertifikāciju – 3.pielikums, sertifikāta pārreģistrēšanai).

24.04.2018Atbildīgo iestāžu atbildes uz LMB biedru sapulces Rezolūciju
12.03.2018Salidojums 2018. gada 24. augustā plkst. 15:00, Vides un būvzinātņu fakultātē, Jelgavā, Akadēmijas ielā 19

Hidromeliorācija-70 gadi
Vide un ūdenssaimniecība -25 gadi

12.03.2018LMB Biedru sapulce 2018.gada 9.martā Ikšķilē

2018.gada 9.martā Ikšķilē Peldu ielā 22 notika Latvijas Melioratoru biedrības sapulce.

Sapulcēs dienaskārtībā:

- iepriekšējās biedrības valdes atskaite par paveikto darbības periodā;

- zvērināta revidenta atskaite;

- uzaicināto ziņojumi un debates.

Piedalījās Pašvaldību savienības parstāve Sniedze Sproģe un Zemkopības ministrijas pārstāvis Valdis Pētrsons.

Sapulcē tika ievēlēta jauna biedrības valde.

Par valdes priekšēdētāju sapulce ievēlēja Romualdu Dovgjallo.

 

Turpinājumā LMB biedru sapulces rezolūcija:

22.01.2018Atgādinājums sertificētajiem speciālistiem par maksāšanas termiņiem.

Patstāvīgās prakses uzraudzības maksa Sertificētajiem būvspeciālistiem jāveic līdz 2018. gada 1. aprīlim!

25.09.2017Saldus tehnikums aicina mācīties par Hidrobūvju būvtehniķi

Latvijā tiek atjaunota mūsdienu vides prasībām atbilstoša specialitāte – hidrobūvju būvtehniķis

 

2016./2017. mācību gada laikā Saldus tehnikums, sadarbībā ar Latvijas Hidromelioratīvo būvnieku asociāciju, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauksaimniecības  fakultāti, piesaistot speciālistus no Latvijas Dabas fonda, strādāja pie jauna profesijas standarta un 3.līmeņa izglītības programmas HIDROBŪVJU BŪVTEHNIĶIS izstrādes.

21.08.2017Smiltenes tehnikums aicina macīties par Hidrobūvju būvtehniķi (meliorators)

SMILTENES TEHNIKUMS AICINA!!!!

Iespēja uzņēmējiem izglītot jaunos darbiniekus.

Iespēja jauniešiem apgūt profesiju, kas vairāk nekā 25 gadus nekur nav mācīta.

 

Hidrobūvju būvtehniķis (meliorators) ir Smiltenes tehnikuma jaunākā programma.

Tā ir profesija, pēc kurā izglītotiem darbiniekiem Latvijas darba tirgus ilgojas jau sen. 

Šo programmu iespējams apgūt Jauniešu garantijas (JG) projekta ietvaros

(Eiropas Savienības Sociālā fonda atbalsts).

 

Mācību ilgums 1,5 gadi.

Stipendija - līdz 115 eiro mēnesī.

Šīs programmas audzēkņiem dzīve dienesta viesnīcā bez maksas.

28.08.2017Vasaras lietavu plūdi Latgalē 2017.

Augusta mēnesī lielo lietu dēļ, daudzas upes Latgalē izgāja no krastiem, appludinot platības un iznīcinot hidrotehniskās būves uz ūdensnotekām. Postījumus, kas nodarīti meliorācijas sistēmām tā īsti varēs novērtēt, kad ūdens līmeņi būs nokritušies. 

 

Galerijā (zem "Plūdu postījumi Latgalē 2017") ievietoti daži attēli ar bojātām hidrotehniskām būvēm un applūdušām platībām.

09.03.2017Par Uzņēmumu tehnisko noteikumu (nozares standarta) "Meliorācijas sistēmas" aktualizēšanu

Sakarā ar neapmierinošo situāciju meliorācijas jomas normatīvo aktu sakārtošanā, Latvijas Melioratoru biedrība ir uzrakstījusi vēstuli Zemkopības ministrijai, kurā lūdz prioritārā kārtā aktualizēt Uzņēmumu tehniskos noteikumus (nozares stansadartus) "Meliorācijas sistēmas", kuri nosaka specifikācijas un vispārīgās prasības veicot inženierizpētes darbus, projektēšanas darbus, būvdarbu izpildi un būvju nodošanu ekspluatācijā.  

 

Pilns Vēstules teksts sadaļā [LMB Sarakste]

08.08.2016Sertifikācijas centra paziņojums - informācija

Sertifikācijas centrs (SC) informē par jauno sertificēšanās kārtību.