2024.gada 23.februārī Ikšķlē, Peldu ielā 22 LMB Biedru sapulce

     Dienas kārtībā:

 

     10:00 Ierašanās uz Biedru sapulci un reģistrācija

  

     11:00 Biedru sapulces sākums

 

   1. LMB biedru sapulces atklāšana, sapulces vadītāja un protokolista ievēlēšana;

     2. Nozares speciālistu uzrunas;

     3. Valdes atskaites ziņojums;

     4. Revidenta ziņojums;

     5. Ziņojumu apspriešana;

     6. Lēmuma pieņemšana;

     7. Debates;

     8. Valdes vēlēšanas;

     9. Valdes priekšsēdētāja vēlēšanas.