2020.gada 28.februārī Ikšķlē, Peldu ielā 22 LMB Biedru sapulce

     Dienas kārtībā:

 

     10:00 Ierašanās uz Biedru sapulci un reģistrācija

  

     10:30 Biedru sapulces sākums

 

     1. LMB biedru sapulces atklāšana, sapulces vadītāja un protokolista ievēlēšana;

     2. Valdes atskaites ziņojums;

     3. Revidenta ziņojums;

     4. Ziņojumu apspriešana;

     5. Lēmuma pieņemšana;

     6. Debates;

     7. Valdes vēlēšanas;

     8. Valdes priekšsēdētāja vēlēšanas.