2018.gada 17.augusta LMB vestule Ekonomikas un Zemkopības ministrijām par Nozares standartu

 Latvijas Melioratoru biedrība 2018. gad 17. augustā ir nosūtījusi Ekonomikas un Zemkopības ministrijām vēstuli ar lūgumu uzsākt meliorācijas nozares būvnormatīvu (tstndartu) sagatavošanu.

Vēstules teksts un Zemkopības ministrijas atbilde pielikumā.

 

2018. gada 11. oktobrī Latvijas Melioratoru biedrība ir saņēmusi Ekonomikas ministrijas atbildi.

Vēstule ar elektronisko parakstu pielikumā (teksts arī ārpus edoc).