LMB vēstule Zemkopības ministrijai par finasējumu meliorācijai

Latvijas Melioratoru biedrības vēstule Zemkopības ministrijai par finasējumu meliorācijai 2020.gadā.

 

Latvijas Melioratoru biedrība iepazinās ar Zemkopības ministrijas ziņojumu presei “Ekonomikas atlabšanai pēc Covid-19 krīzes Zemkopības ministrija piedāvā vērienīgu atbalsta pasākumu plānu lauksaimniecībai un pārtikas ražošanai”.  Atbalsta pasākumu plāna mērķis ir palīdzēt atgūties uzņēmējiem lauku apvidos, paredzot plašus pasākumus pašvaldību grants ceļu atjaunošanai un lauksaimnieku pievadceļu un laukumu būvniecībai, teritorijām ar dabas un citiem specifiskiem ierobežojumiem, atbalsts meža nozarei utt.

Latvijas Melioratoru biedrība novērtē un atbalsta šādu Zemkopības minisrijas iniciatīvu, taču secina, ka Atbalsta pasākumu plāns neparedz līdzekļus meliorācijas sistēmu sakārtošanai.

 

Vēstules teksts pielikumā.