2020.gada 6.novembra vēstule Ekonomikas ministrijai par grozījumiem vispārīgajos būvnoteikumos

Latvijas melioratoru biedrības Hidromelioratīvās būvniecības speciālistu sertifikācijas centra eksperti iepazinušies ar MK VSS izsludinātā projekta VSS-926 “Grozījumi MK 2014.gada 19.augusta noteikumu “Vispārīgie būvnoteikumi” 1.pielikumu un ar to saistīto anotācijas pielikumu secina, ka savas kompetences ietvaros nepieciešams skaidrot un precizēt ar nozari saistošas normas.

Ekonomikas ministrijai tika nosūtīta vēstule ar nepieciešamajiem precizējumiem un skaidrojumiem.

Vēstules teksts pielikumā.