Nepienācīgi kopta meliorācijas sistēma draud ar plūdiem un postījumiem nākotnē

Meliorācija – ļoti nozīmīga, bet šķietami neredzama pazemes asinsrite, kuras pirmsākumi Latvijā meklējami vēl 19.gadsimtā. Pēc revīzijas “Vai meliorācijas sistēmu apsaimniekošana ir ilgtspējīga un efektīva?” Valsts kontroles pārstāvji tikās ar Latvijas Lauksaimniecības muzeja krājumu glabātāju Aivaru Cimermani, kurš dalījās zināšanās par meliorācijas sistēmu vēsturisko attīstību, nozīmi un riskiem, ar ko jārēķinās, ja šīs sistēmas pienācīgi nekopj un neuztur.

Skatieties pievienotajā saitē:

https://www.youtube.com/watch?v=Q3Fg7esgD-E&feature=emb_logo