Smiltenes tehnikums aicina macīties par Hidrobūvju būvtehniķi (meliorators)

SMILTENES TEHNIKUMS AICINA!!!!

 

Hidrobūvju būvtehniķis (meliorators) ir Smiltenes tehnikuma jaunākā programma.

Tā ir profesija, pēc kurā izglītotiem darbiniekiem Latvijas darba tirgus ilgojas jau sen. 

Šo programmu iespējams apgūt Jauniešu garantijas (JG) projekta ietvaros

(Eiropas Savienības Sociālā fonda atbalsts).

Mācību ilgums 1,5 gadi.

Stipendija - līdz 115 eiro mēnesī.

Šīs programmas audzēkņiem dzīve dienesta viesnīcā bez maksas.

Minētā programma vēl paredz: 

  • Nodrošinājumu ar nepieciešamajiem mācību līdzekļiem un inventāru;
  • Apmaksātus ceļa un/ vai naktsmītnes izdevumus kvalifikācijas prakses laikā līdz 71 EUR mēnesī;
  • Apmaksātus obligātās veselības pārbaudes izdevumus (ja to paredz profesijas specifika);
  • Nelaimes gadījumu apdrošināšanu izglītības programmas apguves laikā un civiltiesisko apdrošināšanu kvalifikācijas prakses laikā;
  • Papildus sertifikātu vai apliecību ieguvi, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika;
  • Nepieciešamības gadījumā iespēju papildus apgūt vispārizglītojošos STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika) mācību priekšmetus, lai nodrošinātu zināšanu līmeņa atbilstību attiecīgās profesionālās izglītības programmas apguves prasībām;
  • Karjeras atbalsta pasākumus.

 

Programmā iespējas mācīties jauniešiem vecumā no 17 - 29 gadiem, ar pabeigtu vidējo izglītību.

No 17-24 gadiem jaunietis var būt arī darba attiecībās.

No 24 - 29 gadiem, tāds, kas nestrādā.

Plašāka informācija Smiltenes tehnikuma mājas lapā - www.smiltenestehnikums.lv

Vai pa telefonu Smiltenes tehnikuma direktora vietniecei izglītībā Rudītei Grabovskai - 29484775, vai projekta vadītājai Zigetai Vīķelei - 29153915