Saldus tehnikums aicina mācīties par Hidrobūvju būvtehniķi

Latvijā tiek atjaunota mūsdienu vides prasībām atbilstoša specialitāte – hidrobūvju būvtehniķis

 

2016./2017. mācību gada laikā Saldus tehnikums, sadarbībā ar Latvijas Hidromelioratīvo būvnieku asociāciju, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauksaimniecības fakultāti, piesaistot speciālistus no Latvijas Dabas fonda, strādāja pie jauna profesijas standarta un 3.līmeņa izglītības programmas HIDROBŪVJU BŪVTEHNIĶIS izstrādes.

Saldus tehnikums ir izstrādājis 3. līmeņa profesionālo četrgadīgo programmu, kurā 2017./2018. gada septembrī jau ir uzņemti izglītojamie ar pamatskolas izglītību. Saldus tehnikums ir vienīgā izglītības iestāde Latvijā, kurā šobrīd sagatavo minētās specialitātes profesionāļus. Tehnikums piedāvā arī tālākizglītības programmu HIDROBŪVJU BŪVTEHNIĶIS, ko realizē 1,5 gadu laikā, ar vidusskolas izglītību. Tāpat tiek aicināti visi, kas pašlaik jau strādā un ir strādājuši (pieaugušās personas bez vecuma ierobežojuma) šajā  vai kādā citā nozarē, kārtot eksāmenu un īsā laikā iegūt 3.profesionālo kvalifikācijas līmeni specialitātē HIDROBŪVJU BŪVTEHNIĶIS, nokārtojot kvalifikācijas eksāmenu ārpusformālās izglītības ietvaros.

Nozarē šobrīd katastrofāli trūkst jaunu speciālistu, kas būtu spējīgi ar mūsdienīgā un videi draudzīgām metodēm strādāt pie meliorācijas un hidrobūvju projektiem, bez kuriem nebūtu iespējama produktīva lauksaimniecības, mežniecības, ceļu un civilā būvniecība. Paredzams, ka jaunieši, kas izvēlēsies šo profesiju, jau uzsākot mācības var būt pārliecināti par savu vietu darba tirgū.

 

Vairāk informācijas:

Saldus tehnikums

info@saldustehnikums.lv

mob.: 22320309

 

http://www.saldustehnikums.lv/izglitibas-programmas/ar-pamatizglitibu/hidrobuvju-buvtehnikis/hidrobuvju-buvtehnikis473