LMB MĀCĪBU SEMINĀRS, 25.10.2019. Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles pašvaldības ēkā

2019.gada 25.oktobrī, Ikšķiles novada pašvaldības administratīvās ēkas zālē notika Latvijas Melioratoru biedrības mācību seminārs meliorācijas sistēmu un upju hidrotehnisko būvju būvspeciālistiem profesionālās kompetences paaugstināšanai. Tajā piedalījās gandrīz 200 šīs jomas pārstāvji no visas  Latvijas.

Semināra atklāšanā klātesošos sveica Ikšķiles novada pašvaldības izpilddirektors Mariss Martinsons. Viņš novēlēja visiem ražīgu darba dienu un lai arī nākamajos gados melioratori varētu tikties, šeit, Ikšķiles novada pašvaldībā. Savukārt LMB valdes priekšsēdētājs R.Dovgjallo semināra atklāšanā sacīja: “Patīkami, ka mēs visi varam sapulcēties Ikšķilē uz gadskārtējo semināru. Patīkami  atgriezties Ikšķilē -  tā tomēr no laika gala ir bijusi melioratoru “Meka”.” Pasākuma ieskaņā tika sveikti arī melioratori ar nozīmīgu darba stāžu, kas veltījuši savu mūžu nozares attīstībā.

Semināra pirmajā daļā uzstājās ZM Meža departamenta Zemes pārvaldības un meliorācijas nodaļas vadītāja vietnieks V.Pētersons par tēmu “Meliorācijas politika, atbalsts nākamajā ES finanšu plānošanas periodā”. SIA “CE-BO” valdes loceklis M. Cēsnieks iztirzāja   jautājumu ”Videi draudzīgu meliorācijas sistēmu būvniecības pieredze”, ZMNĪ Meliorācijas departamenta vadītāja vietnieks M. Krasovskis runāja par tēmu “Meliorācijas kadastra informācijas sistēmas jaunā digitālā versija”, bet jautājumā “Hidromelioratīvās būvniecības speciālistu Sertifikācijas centra aktualitātes/ informācija” runāja Hidromelioratīvās būvniecības speciālistu Sertifikācijas centra vadītājs J. Kalniņš.

Semināra otrajā daļā uzstājās SIA “EVOPIPES”  projektu vadītājs M.Preiss par tēmu  “SIA “EVOPIPES” ražoto produktu izmantošana melioratīvajā būvniecībā”, SIA “GEO STAR ”valdes priekšsēdētājs M.Knoks, tirdzniecības vadītājs A.Krūmiņš par “Jaunākās tehnoloģijas uzmērīšanā”, bet par aktualitātēm būvniecības normatīvajā regulējumā informēja EM Būvniecības departamenta direktora vietnieks A. Lazarevs.

Semināra noslēgumā notika diskusijas un atbildes uz jautājumiem.