Latvijas Melioratoru biedrība 2020. gada 16.oktobrī rīko ikgadējo LMB Sertificēto būvspeciālistu mācību semināru

Latvijas melioratoru biedrības mācību semināra programma

meliorācijas sistēmu un upju hidrotehnisko būvju būvspeciālistiem profesionālās kompetences paaugstināšanai, kurš notiks

 

16.10.2020. Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles pašvaldības ēkā no plkst. 9 30 – 1700

 

 

Semināra programma:

 

930 -

10 00

Semināra dalībnieku reģistrācija, kafijas pauze

10 00

Semināra atklāšana

LMB valdes pr-js Romualds Dovgjallo

10 15

Meliorācijas politika, atbalsts nākamajā ES finanšu plānošanas periodā

ZM Meža departamenta Zemes pārvaldības un meliorācijas nodaļas vadītāja Kristīne Cinkus

10 45

Praktiskā pieredze darbā ar Būvniecības informācijas sistēmu

SIA “BO3” meliorācijas inženieris,

Latvijas Melioratoru biedrība valdes loceklis Agris Bodnieks

1220 - 1300

Pusdienas/kafijas pauze

 

1300

Videi draudzīgu meliorācijas sistēmu elementu izvēle un novietojums, informācija par LIFE projektu “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai”

 

Ainis Lagzdiņš, Profesors, Dr.sc.ing. Latvijas Lauksaimniecības universitāte

14 00

Hidromelioratīvās būvniecības speciālistu Sertifikācijas centra aktualitātes/informācija

Hidromelioratīvās būvniecības speciālistu sertifikācijas centra vadītājs Juris Kalniņš

 

1440

Pieredze valsts meliorācijas sistēmu būvniecībā, īstenojot projektus par valsts un Eiropas Savienības finansējumu.

VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Meliorācijas departamenta vadītāja vietnieks Edgars Griķītis

1520

Iepazīšanās dabā ar meliorācijas sistēmu gultņu nostiprinājumu būvniecību

VSIA “Meliorprojekts” valdes priekšsēdētājs Zigurds Zēns

1630 - 1700

Semināra noslēgums, jautājumi, diskusijas