2023,gada 15.septembra LMB mācibu seminārs

 

Attēli no 2023. gada 15. septembra semināra norises lejāk –

sadaļā [Galerija]

[2023. gada seminārs Ādažos]