Atgādinājums sertificētajiem speciālistiem.

Lai atvieglotu Jūsu iespējamiem klientiem saziņas iespēju atrašanu ar Jums, LMB tīmeklī  iespējams publicēt būvspeciālistu sarakstu ar tālruņa numuriem. Lai ievērotu Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības un atzītu personas datu apstrādi par likumīgu ir nepieciešams par to saņemt Jūsu rakstisku piekrišanu.

Š.g. 13.novembrī ar BIS masveida paziņojumiem Sertifikācijas centrs izsūtīja uzaicinājumu, bet uz to atsaukusies ir tikai daļa speciālistu.

Ja vēlaties, sūtiet uz e-pastu 39.juris.kalnins@gmail.com šādu tekstu:

“Būvspeciālists (vārds, uzvārds) LMB tīmeklī atļauj publiskot savu tālruņa numuru”.