Starptautiskā konference “Lauksaimniecības meliorācijas un dabas aizsardzības prasību piemērošana, lauksaimniecības meliorācijas sistēmu rekonstrukcijas projektos, īstenojot Lietuvas Lauku attīstības programma 2014-2020” Lietuvā 2016. gada 25.-27. maijā