Šī gada 8. un 9. novembrī LLKC organizēto mācību meliorācijas darbu organizēšanā programma
Pievienotie faili

                                                                                                                                                                     

APMEKLĒJUMA ĪSTENOŠANAS GRAFIKS

LAP 2014.-2020. apakšpasākums “Saimniecību un mežu apmeklējumu nodrošināšana ”, LAD Līguma nr. LAD011018/P43

 

Apmeklējuma tēma: Lauksaimniecības būvju (noliktavu, tehnikas novietņu, graudu kalšu u.c) rekonstrukcijas, būvniecības aktuālie jautājumi un tehnoloģiskie risinājumi. ( Meliorācijas sistēmas hidrotehniskās būves)

Grupas Nr. LLKC20Oz01-L

 

 

Datums

Norises vieta

Apmeklējuma tematika

Sākums

 (plkst.)

 Noslēgums (plkst.)

Stundu skaits

08.11.2018

1.diena

 

LLKC, Rīgas iela 34, Ozolnieki, LV-3018

Pulcēšanās LLKC Ozolniekos. Rīta kafija.

9:45

10:00

 

 

 

 

Ceļā uz saimniecību.

10:00

10:30

 

 

Zs Vilciņi-1, Jelgavas nov., Zaļenieku pag

Meliorācijas sistēmu uzturēšanas pasākumi. Drenu sistēmu atjaunošana, pārbūve. Vides elementi meliorācijas sistēmās.

10:30

12:30

2.0

 

 

Kafijas pauze. Zaļenieku pamatskolā, Zaļenieku, Jelgavas novads

12:30

13:30

 

 

Zs Vilciņi-1, Jelgavas nov., Zaļenieku pag

Drenu sistēmu skalošana. Virszemes mitrzeme, akmens bērumi ūdens tecēs. – Ailes strauta apskate

13:30

15:30

2.0

 

 

Ceļā uz saimniecību.

15:30

16:00

 

 

Viesturciems, Glūdas pag., Jelgavas nov

Sodītes strauta  rekonstrukcijas projekts. Apskate dabā

16:00

17:00

1

 

 

Viesnīca Ozolniekos

 

 

 

 

 

 

Apmeklējuma ilgums:

5,0

 

 

09.11.2018

2.diena

LLKC, Rīgas iela 34, Ozolnieki, LV-3018

Pulcēšanās LLKC Ozolniekos. Rīta kafija.

9:45

10:00

 

 

 

Ceļā uz saimniecību.

10:00

10:45

 

 

ZS “Ceriņi” Rundāles nov, Viesturu pag.

Meliorācijas sistēmu bojājumi. Drenāžas sistēmu bojājumi, to likvidācija

10:45

12:45

2

 

 

Pārbrauciens uz saimniecību Pusdienas

12:45

14:00

 

 

ZS “Zeltlejas”, Platones pag, Jelgavas nov.

Nepieciešamā mitruma nodrošināšana augiem. Platību laistīšanas iespējas

14:00

16:00

2

 

LLKC, Rīgas iela 34, Ozolnieki, LV-3018

Semināra kvalitātes analīze. Noslēgums

16:30

17:00

0.5

 

 

 

Apmeklējuma ilgums:

4.5

 

 

 

 

Kopā:

9,5

 

 

 

Grupas vadītājs: Ivars Kalnītis